Sant Romà d’Useu (Gerri de la Sal)

Situació

Església parroquial en ruïna irreversible situada als afores del poble.

ECSA - A. Roig

L’antiga església de Sant Romà es troba als afores del poble d’Useu.

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG427861.

Per a arribar-hi cal seguir el mateix itinerari que s’ha descrit en la monografia anterior, i un cop arribats a Useu, s’ha d’agafar un fressat corriol en direcció a llevant, i en uns cinc minuts ens trobarem al davant dels antics fossat i església de Sant Romà. (ARD)

Història

La vila d’Useu apareix vinculada a la jurisdicció del monestir de Gerri en els documents coneguts com falsos I, II...