Castell de Tella (Gerri de la Sal)

Són poques les notícies conegudes sobre aquest castell. Un únic document del segle XI fa referència al castell de Tella, que sembla localitzar-se a la parròquia de Peracalç, al sud-est del terme de l’antic municipi de Montcortès. L’any 1071 els marmessors de Ramon Miró donaren a la canònica de Santa Maria i Sant Ermengol de la Seu d’Urgell els alous que tenia al mont Perella, al terme del castell de Tella (“ipso castro que vocatur Tella”), és a dir, l’església de Sant Llorenç, situada a la parròquia de Peracalç.