Sant Martí de Maçana i Sant Martí de Caos (Gerri de la Sal)

La història d’aquestes esglésies és molt confusa. La seva situació exacta es desconeix, bé que sembla que devien estar situades dins l’actual terme de Gerri de la Sal. A més, autors com I.M. Puig i Ferreté han identificat ambdues esglésies amb Sant Martí de Bavamoll o Ballmoll, quan en realitat aquesta església correspon a Sant Martí de la Torre de Cabdella (Vall Fosca, Pallars Jussà). A tot això, cal afegir-hi la dubtosa identificació del topònim Valle Stacione —on presumiblement devien estar situades Sant Martí de la Maçana i Sant Martí de Caos — que per Puig i Ferreté és la vall d’Enviny i per Vidal-Vilaseca resulta ser la vall de Cuberes. Estudis recents han demostrat que aquesta vall és l’actual Vall Fosca.

El primer esment conegut de l’església de Sant Martí de Mazaneola és en el document conegut com fals I de Gerri, datat el 782, però en realitat escrit al final del segle XI, on figura l’oratori de Sant Martí com un dels límits d’un alou donat per Espanell a l’abat Teodebal i al monestir. Torna a aparèixer en el fals VI de Gerri, suposadament redactat l’any 930.

La subjecció de les esglésies de Maçana i de Caos al monestir de Gerri es comprova plenament en la butlla del papa Alexandre III de l’any 1164.