Sant Maurici (Gerri de la Sal)

Aquesta església, de la qual no es coneixen vestigis ni altres referències, apareix citada en el document datat l’any 920, quan els habitants de Baén es donaren al comte Ramon. En aquest document s’especifiquen els límits del terme que passaven per l“‘oratorium Sancti Maurici quomodo discurrit aqua usque in rivo qui exit de jam dicto Plano —es refereix al pla Tavernario— et pervenit in ipso puio de Salisarre”. Esment que, més o menys idèntic, es repeteix en el denominat fals I de Gerri.