Castell de Peralta (Gerri de la Sal)

L’any 1118 és esmentat per primera vegada com a afrontació oriental del castell veí de Sersui (“in terminis de kastro Petre Alte”). L’any 1182 Montaner de Peralta i els seus fills, Ramon i Montaner, es reconegueren homes propis de la comtessa Guillema i del seu fill Bernat i, per manament de l’abat Hug de Gerri, els donaren la batllia i el domini del castell de Peralta. No posseïm cap altra referència sobre aquesta fortalesa.