Santa Coloma de Sellui, abans de Sersui (Gerri de la Sal)

L’església de Santa Coloma de la vila de Sersui figura en el document conegut com a fals IX de Gerri, en la donació que féu el comte Ramon al monestir de Gerri, en el qual consta l’església de Santa Coloma de la vila de Seresui. En el testament de Ramon Miró de Sersui, senyor del castell de Sersui, datat a mitjan segle XI, consten les deixes d’una vinya “ad Sancta Columba per dedichar et quando fuerit dedicata ad meos filios remaneat”, i una terra “in ipsas peccas de Sersui” a Santa Coloma i a Sant Pere. Pere Ramon de Sersui, fill de l’anterior, donava, l’any 1098, al monestir de Gerri les...