Torre de la Presó de Gerri de la Sal

Situació

Antiga torre de defensa d’aparell força acurat situada a la part alta de Gerri.

ECSA - J. Bolòs

Construcció situada a la part alta de la població de Gerri, per tant a la riba dreta de la Noguera Pallaresa, davant del monestir. A més, al poble de Gerri també es conserven les restes d’una torre de guàrdia circular encada extrem, al nord i al sud, que sembla que cal datar, però, en època moderna.

Mapa: 33-11 (252). Situació: 31TCG405877.

La torre es troba a l’interior del poble, damunt de la carretera actual que travessa la població, entremig de cases i corrals.

S'hi pot arribar pujant per algun dels carrers que s’enfila cap a lapart alta de la població.

Torre

Torre de planta gairebé quadrada. Els seus costats, a la cara exterior, tenen una longitud que va de 7, 15 m fins a 7, 40 m. El gruix de les parets és de 165 cm. Té una alçada d’uns 10 m.

A peu pla, a la façana del nord-oest, veiem una porta, amb una amplada de 90 cm. Al mig de la façana del nord-est, també al nivell del carrer, veiem una porta, ara tapiada, que fa 64 cm d’ample × 135 cm d’alt i és acabada amb una llinda que fa 28 × 110 cm. A més, a la paret del sud-oest hi ha una altra espitllera. A uns 5 m, veiem en aquesta paret i en la paret del nord-oest sengles espitlleres, també altes i estretes.

Planta i secció d’aquesta fortificació.

A. Roig

Les pedres dels murs són poc treballades, peró arrenglerades formant filades; en canvi, als caires de les façanes, hi ha pedres més grosses i treballades. Un morter dur i rogenc uneix aquestes pedres.

Tot i que actualment no té teulada, aquesta construcció es conserva en bon estat. A la façana del sud-est hi ha hagut fins fa poc temps una casa adossada, ara mig ensorrada. En principi, per les característiques de la seva planta, de les obertures i de l’aparell constructiu, podem datar aquesta construcció cap al segle XIII i la podem relacionar amb altres construccions ja tardanes que trobem en muralles o fortificacions de pobles o ciutats.