Sant Romà de Pallerols del Cantó (Montferrer i Castellbò)

El lloc de Palierolus apareix documentat en una permuta del 901 i en el document de l’acta de consagració de la Seu d’Urgell. Es poden trobar altres esments del lloc en documents dels anys 918, 935 —on ja apareix escrit Pallerols—, 996, 1024 o 1061. En l’acta de consagració de l’església de Santa Cecília d’Elins, de l’any 1080, la vila de Pallerols hi apareix com una de les possessions del monestir. Posteriorment, amb la supressió d’aquest, passà a formar part de la col·legiata de Santa Maria de Castellbò. Al començament del segle XVI, la vila de Pallerols del Cantó, del vescomtat de...