Castell de Turbiàs (Montferrer i Castellbò)

Es té constància de l’existència d’un castell al poble de Turbiàs, a l’obaga de la Vall de Castellbò, més amunt de la capital de la vall, des del 1159. Era una de les moltes fortaleses del vescomtat de Castellbò, situada dins el quarter homònim. Als afores del poble de Turbiàs hi ha un gran tarter amb indicis d’alguna estructura, però no pot afirmar-se que siguin les restes del castell.