Sant Vicenç de les Eres (Montferrer i Castellbò)

Els anys 1001 (o 1003) i 1017 hi ha documentades dues donacions de sengles alous a Santa Maria de la Seu, situats al terme de Sant Iscle —després terme de Turbiàs— a la vila d’Eres. El lloc és esmentat en altres documents relatius a la vall de Castellbò dels anys 1030, 1035 o 1113. En una venda feta pel vescomte Ramon Mir i la seva muller, datada entre el 1060 i el 1108, consta entre els termes de la vall de Castellbò, el de Sant Vicenç, vinculat al de Sant Iscle i Santa Coloma, que molt bé podria referir-se a Sant Vicenç d’Eres. Tanmateix, atesa la manca d’informació documental, no es pot...