Castell de Castelló o de Sant Andreu (Montferrer i Castellbò)

Aquest castell, avui desaparegut, es trobava en l’actual llogaret de Sant Andreu.

El castell també era conegut pel nom de castell de Sant Andreu. Fou un dels termes integrats dins el vescomtat de Castellbò.

El lloc de Castelló és documentat des del 1024, any en què l’abat Duran de Santa Cecília d’Elins va restituir al bisbe Ermengol l’església de Cortiuda i les dècimes i les primícies de Castelló, retingudes indegudament pel seu monestir.

El terme del castell de Castelló és esmentat en un document de l’any 1143, data en la qual el prepòsit Arnau donà a Guillem Ramon, de sobrenom Carbonell, i...