Castellnovet (Montferrer i Castellbò)

Només una única referència informa de l’existència en època medieval d’aquesta fortalesa. En la convinença signada entre Ermengol VIII d’Urgell i Arnau de Castellbò, datada el 1194, s’esmenta un lloc anomenat Castronovo, prop de Vilamitjana. Sens dubte correspon a l’actual casa dita Castellnovet. No hi ha elements atribuïbles a l’antiga edificació, avui dia totalment desapareguda.