Sant Martí d’Albet (Montferrer i Castellbò)

Aquesta església, sufragània de la de Sendes, fou en un principi un monestir que ja no tenia comunitat l’any 914. D’aquest mateix any s’ha conservat un document, al cartulari de Tavèrnoles, relatiu a uns"cenobis” sotmesos al monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles pels bisbes Nantigís d’Urgell i Adolf i pel comte Sunifred, els quals s’han identificat com a pertanyents a la vall de Castellbò, on consta el de Sant Martí vinculat a la vila d’Abezed, parròquia vinculada a Sant Vicenç de les Torres o dels Torrents. En l’acta de consagració de Sant Serni de Tavèrnoles de l’any 1040, entre les...