Castell de la Terrassa (Montferrer i Castellbò)

Situació

Fragment de mur de l’antiga torre sobre un terreny molt erosionat que ha fet desaparèixer gran part de les seves ruïnes.

ECSA – A. Villaró

Les restes de la torre coneguda com el castell de la Terrassa s’alcen en un turó a la serreta que separa les valls d’Aravell i de Bellestar.

Mapa: 34–10(215). Situació: 31TCG697905.

Abans d’arribar al poble d’Aravell, per la mateixa carretera que porta a Castellbò, cal travessar un torrent per un pont de baranes metàl liques. De la dreta del pont, mirant a Aravell, surt un camí que mena als camps que hi ha sota els...