Sant Pere de Bellestar (Montferrer i Castellbò)

El lloc de Bellestar apareix relacionat en una carta del bisbe d’Urgell, Ponç, del 1244. L’any 1378 consta que la comanda de Susterris hi tenia establerts 3 homes propis. Bellestar, juntament amb Aravell, amb el qual formava una batllia, era del vescomte de Castellbò. Aquesta església, que no apareix en la relació de parròquies del 1575, consta, amb aquesta categoria, l’any 1758, amb la sufragània de Sant Joan de Campmajor i les capelles annexes del Roser, de la Concepció, de Sant Marc —capella situada entre Bellestar i Aravell— i de Sant Miquel Arcàngel, que abans havia estat annexa a...