Sant Climent del mas de la Torre (Montferrer i Castellbò)

Situació

Petita església de Sant Climent, que presidia un antic nucli, ara despoblat i ruïnós.

ECSA – M. Anglada

L’església queda al costat de migjorn en una cota 250 m més baixa respecte a l’antic poblat de Sallent de Castellbò, avui dia despoblat i ruïnós. És situada al peu de la pista, a l’esquerra d’un torrent i a uns 400 m d’una residència de nova construcció que substitueix el mas de la Torre de Sant Climent, on viu el propietari, súbdit belga que explota la finca per a la cria de cavalls.

Mapa: 34–10(215). Situació: 31TCG668942.

S’hi arriba a través d’una pista...