Sant Vicenç de Sendes (Montferrer i Castellbò)

El lloc de Sendes és esmentat com a Semitas en un document del 914, i hi apareix vinculat al monestir de Sant Vicenç dels Torrents o de les Torres, i pertanyent a Sant Serni de Tavèrnoles. En l’acta de consagració del cenobi de Tavèrnoles, del 1040, entre els béns dotals consta la parròquia de Sempdes. Amb la grafia de Semitas apareix en un llegat testamentari datat l’any 1010 (o 1012). Posteriorment apareix en dues donacions d’alous a Santa Maria de la Seu dels anys 1090 i 1104. L’any 1131 el comte d’Urgell, Ermengol, feia donació a Sant Serni de Tavèrnoles d’unes possessions que tenia a...