Sant Vicenç de Sendes (Montferrer i Castellbò)

El lloc de Sendes és esmentat com a Semitas en un document del 914, i hi apareix vinculat al monestir de Sant Vicenç dels Torrents o de les Torres, i pertanyent a Sant Serni de Tavèrnoles. En l’acta de consagració del cenobi de Tavèrnoles, del 1040, entre els béns dotals consta la parròquia de Sempdes. Amb la grafia de Semitas apareix en un llegat testamentari datat l’any 1010 (o 1012). Posteriorment apareix en dues donacions d’alous a Santa Maria de la Seu dels anys 1090 i 1104. L’any 1131 el comte d’Urgell, Ermengol, feia donació a Sant Serni de Tavèrnoles d’unes possessions que tenia a Sendes. Sempdes consta en el Spill… del vescomtat de Castellbò, del 1519, integrat dins del quarter de Castellbò. En la visita pastoral del 1758, l’església de Sant Vicenç de Sendes hi consta amb la categoria de parròquia, mentre que anteriorment, en la visita del 1575, no apareix com a tal, ni tan sols com a sufragània. Sembla que substituí la parròquia de Sant Vicenç dels Torrents i recollí l’extinta parròquia de Sant Climent de la Torre, que n’esdevingué sufragània, igual que Sant Martí d’Albet i el veïnat de Sallent. L’any 1904 sols tenia com a sufragània Sant Serni de Sallent i la capella de Sant Climent. L’església actual és un edifici del segle XVIII, amb campanar de torre, supeditat darrerament a la parròquia de Castellbò.