Sant Iscle de Turbiàs (Montferrer i Castellbò)

El lloc de Turbiàs apareix tardanament en la documentació, en les visites que els delegats de l’arquebisbe de Tarragona realitzaren a les esglésies del bisbat d’Urgell els anys 1312-14, on figura la de Sant Iscle de Turbiàs. Tanmateix, l’advocació de sant Iscle, relacionada amb la vila d’Eres, apareix ja en un document de 1001 (o 1003), en què es fa donació a Santa Maria de la Seu d’un alou “in apendicio Sancti Adciscii in villa Heres…”. El mateix esment es retroba en una altra donació del 1017. L’any 1019 en les afrontacions territorials de les propietats llegades per la vescomtessa Sança a...