Santa Maria de Castellbò (Montferrer i Castellbò)

La vall de Castellbò, segons els documents consultats datats entre els segles X i XII, estava densament poblada; si més no, s’hi documenten un gran nombre de viles i “vilullas”, la major part de les quals apareixen en la relació de llocs, poblats o despoblats, que integraven la vall de Castellbò al final del segle XV i que foren recollits per Pere Tragó en la redacció del Spill de totes les coses del Vescomtat de Castellbó, redactat l’any 1519.

La primera menció de la vall de Castellbò és de l’any 941, en una venda de dos canemars situats a la vall de Castro Leonis. El nom de Castell-lleó no...