Sant Fruitós de Carmeniu (Montferrer i Castellbò)

El lloc de Carmeniu s’ha identificat amb el Kasamuniz que s’esmenta en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell. Com a lloc de la vall de Castellbò, la seva història va lligada a la d’aquest vescomtat. En el Spill…, publicat el 1519, consta que hi havia una carlania en poder de Janot Tragó, la qual tenia el benefici de Santa Caterina, instituït en l’església de Santa Maria de Castellbò.

L’església de Sant Fruitós és un edifici del segle XVII on no resten vestigis de la construcció anterior, que l’any 1575 tenia desperfectes en el llosat que hom manà reparar. En la visita pastoral realitzada aquest any, i en l’efectuada l’any 1758, Sant Fruitós era sufragània de l’església de Turbiàs; l’any 1904 fou, però, segregada d’aquesta parròquia i integrada a la parròquia de Castellbò.