Sant Sadurní de Sallent de Castellbò (Montferrer i Castellbò)

La primera notícia que hi ha relativa a Sallent és de l’any 1010 (o 1012) en el testament de Sunifred, que llegà un alou situat a Sallent. L’any 1068 hi ha documentada una donació d’un alou, situat al seu terme, a Santa Maria de la Seu. En tots dos documents Sallent apareix relacionat amb altres topònims de la vall de Castellbò, cosa que permet identificar-lo com Sallent de Castellbò, diferenciant-lo de Sallent d’Organyà. Posteriorment, l’any 1198 es documenta la venda d’unes possessions situades a Sallent i Campelles, i l’any 1212 la donació al monestir de Tavèrnoles d’uns masos a Sallent, a...