Castell de Sallent de Castellbò (Montferrer i Castellbò)

Situació

Els pocs vestigis d’aquest castell, o torre, de Sallent de Castellbò es troben al cim d’una penya, part damunt de la població.

ECSA – A. Villaró

Es troba al cap del poble de Sallent, a la vall de Castellbò.

Mapa: 34–10(215). Situació: 31TGC671966.

S’arriba a Sallent —un poble abandonat— per la pista que des d’Aravell s’enfila cap a la muntanya. El castell es troba a la part alta del poble, damunt la casa més gran, cal Cadena.

Història

El castell de Sallent apareix sovint a la documentació com un dels punts forts més importants que posseïa Arnau de Castellbò: el 1206 s’hi reservà la propietat després d’haver retut homenatge al comte d’Urgell per les fortaleses de la vall de Castellbò.

El 1244 se signà un arbitratge entre el bisbe Ponç de Vilamur i Roger IV, pel qual el comte de Foix retia al bisbe, com a penyora per a l’acompliment del pacte, la possessió de les fortaleses d’Adraén i de Sallent.

El 1620 fou inclòs a la llista de fortaleses i castells que va donar Roger IV de Foix al seu fill Roger Bernat.

Castell

Hi ha ben pocs indicis de la fortificació: la base de la torre al capdamunt de la penya que domina el poble, d’uns 4 m x 3 m. L’aparell és molt senzill, idèntic al d’algunes cases del poble: pedres sense treballar, d’esquist, lligades amb morter. A la part baixa de la roca hi ha restes d’un fossat, i algun mur de contenció.

Bibliografia

  • Miret i Sans, 1900, pàg. 152.