Sant Sadurní de Vila-rubla (Montferrer i Castellbò)

Situació

Edifici romànic d’una tipologia singular, semblant a d’altres d’aquesta zona, que s’aparten dels cànons tradicionals.

ECSA – J.A. Adell

L’església de Sant Sadurní (o Sant Serni) és al centre del petit poble de Vila-rubla al qual s’accedeix des de Guils del Cantó per una pista que passa per Solans, o bé des del coll del Cantó per una altra pista que passa per Biscarbó. (MLIC)

Mapa: 34–10(215). Situació: 31TCG548900.

Història

El lloc de Vila-rubla, de l’antic terme municipal de Guils del Cantó, annexat posteriorment al de Castellbò, és situat a la...