Sant Miquel (?) de Ribalera (Montferrer i Castellbò)

Es desconeix l’indret i fins i tot l’advocació d’aquesta església. La seva existència es coneix per mitjà del Spill… del vescomtat de Castellbò, publicat l’any 1519, on es fa referència a l’Hospital vaell, tot dient que és una església rònega, en la muntanya de Ribalera, on es creu que antigament hi havia hagut poblament. L’advocació de sant Miquel es dedueix a partir del fet que el cens es pagava per Sant Miquel de setembre —que, d’altra banda, és una data molt freqüent en el pagament de censos—, i, sobretot, d’un document datat entre el 1031 i el 1075, en què foren donades 5 peces de terra situades a Pallerols que limitaven amb terres de Sant Miquel. La coma de Sant Miquel és situada, precisament, entre el bosc de Pallerols i la vall de Ribalera o de Romadriu.