Sant Pere dels Masos de Tamúrcia (Tremp)

Aquesta església depengué del monestir de Santa Maria d Alaó. El cartoral d’Alaó ja reporta Tamureces en un instrument datat l’any 837. No s’hi troba cap altra menció sota aquest topònim, malgrat que el domini d’Alaó a la contrada és evident Tal vegada la primera notícia referent a aquesta esglesia alaonesa és la que és consigna en un instrument de vers el 983 en què Miró ordena als seus marmessors Adica i Caran At que, per al remei de la seva ànima, donin a la casa de Sant Pere, Santa Maria i Sant Climent una terra que tenia a l’apèndix del castell d’Orrit. D’altra banda sembla que els Masos...