Santa Maria de Tercui (Tremp)

Situació

Escassos vestigis d’aquest petit temple, embolcallats per una densa vegetació que els envaeix.

ECSA - J. A. Adell

Les ruïnes de l’església de Santa Maria es troben al cim d’un turó als afores del poble de Tercui, a uns 100 m en direcció a ponent del nucli urbà. (JAA)

Mapa: 32-11(251). Situació: 31TCG118723.

Història

No ens han pervingut referències documentals directes sobre aquesta església. L’any 1061 els comtes Ramon V i Valença de Pallars Jussà cediren una partida de terra erma que tenien al puig de Tercui als monjos Guillem i Ponç, amb la condició que hi edifiquessin una...