Sant Esteve de Tendrui (Tremp)

Tot i que el lloc i el castell de Tendrui són coneguts des del segle X, les notícies sobre la seva església són força més tardanes. Sant Esteve de Tencuy fou visitada pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona l’any 1314 en el seu recorregut per les esglésies parroquials de l’ardiaconat de Tremp. En el llibre de la dècima del 1391, el capellà de Tenrui hi consta amb la quantitat d’onze sous. Vers l’any 1526, la rectoria de Tenruy era regida per Joan Loell. En la visita pastoral del 1758, l’església de Sant Esteve de Tendrui és trobava en bon estat i tenia una petita sagristia darrere de l...