Santa Maria de l’Ivó (Tremp)

Era en origen una església pròpia dels senyors d’Orrit. El 23 de març de l’any 1044 Miró Dac, en presència del bisbe Arnulf de Ribagorça, de l’abat Martí de Taverna i d’altres prohoms, lliurà al cenobi de Santa Maria d’Alaó i al seu abat Isnard l’església de Santa Maria que tenia a la vall d’Orrit, al lloc dit ad Ivone, amb la terra on era edificada i la resta de l’alou que posseïa a Orrit. Amb relació a aquests béns, el cartulari d’Alaó recull adquisicions de l’esmentat Miró Dac que poden concretar més la localització d’aquest ivó o llacuna: vers el 1035, mitja vinya a l’Ivó vora terres...