Castellet de la Terreta (Tremp)

Aquest castell és pot confondre amb altres nuclis homònims del Pallars Jussà, especialment amb els castellets de Llimiana (Sant Miquel de la Vall). Així, per exemple, el comdor Arnau Mir de Tost hi tenia certs drets que traspassà en testament a l’església de Santa Maria d’Urgell (any 1071). El Castelleto de la Terreta, petita força romànica, també fou objecte de convenis en el repartiment del comtat pallarès, Artau donà i definí a Ramon V del Jussà Castellet amb els seus termes i les seves pertinences (1073), i amb els seus drets (cap al 1080). En aquest sentit el Llibre dels Feus conserva un...