Castell d’Espills (Tremp)

El poble d’Espills s’enlaira damunt la riba esquerra de la Noguera Ribagorçana (1 077 m d’altitud), aprofitant un esperó rocós del Grau d’Espills. Constitueix un bell conjunt emmurallat que encara conserva les arrels medievals. Com el seu nom indica, Especulos fou lloc de guaita en la frontera. L’any 1055 el trobem ja citat com a castell termenat, entre Areny, Montanyana (1070) i Castissent (1077).

Sembla que d’antuvi, per conquesta, Espills va pertànyer al comtat de Pallars Jussà. La rememoració de greuges reporta que Artau I del Sobirà trencà moltes vegades la Treva a Espills (abans del...