Castell d’Eroles (Tremp)

Aquest castell és citat per primera vegada l’any 893 en la venda que Emerà, la seva muller Adevora, Emolat i la seva muller Sirga feren a Teodilà d’una vinya situada “in castro Erolas, in loco que dicitur ad Cunio…”.

A la segona meitat del segle XI, el castell reapareix com a afrontació occidental dels castells de Llimiana i Mur (1055, 1056) i oriental del castell de Castissent (1077). Entre el 1061 i el 1098 Dou, intitulat baró d’Eroles, i el seu germà Oliver posaren llur honor sota la protecció del comte Ramon V de Pallars Jussà.

L’any 1149 els comtes Arnau Miró I i Oria establiren una...