Castell d’Alta-riba (Tremp)

Ben poques notícies documentals és coneixen actualment sobre aquest castell. Consta que a la segona meitat del segle XI, Ramon V de Pallars Jussà establí sobre aquesta fortalesa una convinença amb Bonfill i que el 1226 pertanyia a Bernat d’Alta-riba.