Sant Cosme d’Espills (Tremp)

Situació

Edifici romànic totalment malmès que conserva el sector de ponent construït sota una balma.

Arxiu Gavín

Aquesta església, probablement es troba situada en el mateix lloc on es dreçava el castell de Santa Eulàlia. La capella és emplaçada al peu de la roca que corona la muntanya de Sant Cosme. Es tracta d’una petita serra, d’alineació transversal, que provoca que la riba esquerra de la Noguera Ribagorçana sigui accidentada, i fa de divisòria d’aigües entre els barrancs d’Esplugafreda i d’Escarlà.

Mapa: 32-11(251). Situació: 31TCG159785.

L’accés no és pas fàcil, ja que avui dia el...