Sant Josep de la Torre de Tamúrcia (Tremp)

Situació

Església parroquial ampliada pel seu ús continuat a través dels segles, però que conserva l’absis de l’obra original coronat per un fris de petites mènsules bisellades.

ECSA - J. A. Adell

L’església parroquial de la Torre de Tamúrcia és a llevant del nucli urbà de la població, que es troba sobre la pista que va del Pont d’Orrit a Espluga de Serra. (JAA)

Mapa: 32-11(251). Situació: 31TCG185848.

Història

Les primeres notícies que tenim del lloc de la Torre de Tamúrcia són indirectes, relacionades amb les adquisicions patrimonials del monestir d’Alaó a Tamureces (any 837), i...