Sant Esteve de Barreda (Tremp)

Aquesta església és trobava segurament on avui encara hi ha el mas de Barreda, antiga granja del monestir d’Alaó enlairada a la costa esquerra del torrent del Solà, al nord del terme antic de Sapeira. Trobem esment del topònim l’any 1010 com a termenal de Sant Esteve de la Sarga. La possessió d’aquesta església fou força disputada entre el monestir d’Alaó i els senyors de Sapeira, castell amb el qual limitava en aquell temps.

L’any 1078, vers cap d’any, el bisbe Ramon Dalmau de Roda és preocupà de refer el patrimoni alaonès i va trametre llegats a Guiu de Sapeira perquè anés al monestir d...