Castell de Corbins (Tremp)

El cartulari d’Alaó reuneix un lot de diplomes referents a un castell anomenat Guirbi o Gorvi del final del segle X. Segons Rubió i Lois és tractaria de Corbins, muntanya situada no lluny de la Torre de Tamúrcia. Aquesta localització concorda amb la notícia d’una terra que tenia un tal Esclua al castell de Miralles, lloc dit Curvinus (any 879). A partir de l’any 970 reapareix en la documentació però en qualitat de castell. El monestir d’Alaó, mitjançant donacions, en un període de cinquanta anys hi va adquirir els béns següents: una vinya al Màrgine, dues més a Elarci, una altra a Riberes, l...