Capella superior de la Mare de Déu de Montserbós (Tremp)

Situació

Antiga sufragània de Castissent, estratègicament situada sobre un turó coronat per un roquissar.

Arxiu Gavín

El turó on hi ha les dues capelles de la Mare de Déu de Montserbós és al costat de la carretera de Tremp al Pont de Montanyana, a uns 7 km del Pont. La capella superior és al cim mateix del turó. (JAA)

Mapa: 32-12(289). Situació: 31TCG137692.

Història

Malgrat el seu clar origen alt-medieval, no disposem de dades que puguin explicar l’existència dalt del mateix turó de dues esglésies amb la mateixa advocació i construïdes en un mateix període.

Sabem que la Mare de Déu de...