Santa Maria de Tremp o e Valldeflors

Situació

L’església canonical de Santa Maria, que va donar origen a la població, és situada dins el nucli antic de la vila de Tremp. (MLIR)

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG264708.

Història

L’església de Santa Maria de Tremp apareix esmentada en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell, datada l’any 819, on figura l’església de Santa Maria “que dicunt ad Trimplo”, que ha estat identificada amb Santa Maria de Tremp.

L’esment de l’església de Tremp en aquesta acta és un element més dels que posen en qüestió la seva autenticitat, ja que en el moment en què figuradament fou redactada, el lloc de...