Castell d’Aulàs (Tremp)

Eulas (dos focs el 1381) pertanyia d’antuvi al castell de Tormeda. En la convinença feta vers 1073 entre Ramon V de Pallars Jussà i Artau I de Pallars Sobirà, aquest se’n reserva la tinença i probablement aquesta en fou la gènesi. El trobem documentat per primera vegada al final del segle XI, en què Gausbert Ramon donà a l’abat Bernat i als monjos d’Alaó un home dit Altemir Baró amb la seva part i posteritat in castello Aulas (cap al 1084).

Sabem també que l’església de Sant Feliu de Castellet hi tenia alous (any 1085). A l’edat moderna (set focs el 1553) formava part de la baronia i després...