Castell de Gurp (Tremp)

El lloc de Gurp s’assenta en un replà a 922 m d’altitud, sota un dels contraforts que davalla de la serra homònima. El castell (kastro Guirbi) figura esmentat entre els anys 969 i 974 en un seguit de donacions de terres situades al terme d’aquest castell a favor del monestir d’Alaó. Posteriorment, l’any 1079 el comte Artau I de Pallars Sobirà donà al monestir de Sant Pere de Rodes l’església de Sant Miquel, situada dins del terme del castell de Gurp.

El castell de Gurp formà part de la baronia d’Eroles. L’any 1831 consta que era senyoria del baró de Claret i Sant Adrià.