Castell d’Espluga de Serra (Tremp)

El topònim fa referència a la gran cova de la serra de Camporan, que sens dubte fou habitada des de temps immemorial. Vers l’any 977 el comte Borrell de Pallars, sota la potestat del germà el comte Ramon, en presència de l’altre germà el comte Sunyer i dels seus nobles fidels, va donar al monestir d’Alaó una terra que tenia al territori de l’Espluga Gorraense, lloc dit Jonquer, amb delmes, oblacions i primícies. Poc després un altre document relacionat amb Sant Climent de Torogó esmenta una vinya al lloc dit l’Espluga, anomenada abans la Torre (vers 986). Probablement entorn d’aquesta...