Sant Hilari de Llastarri (Tremp)

Un diploma de l’any 974 esmenta ja Sant Hilari de Llastarri, patró encara de la població, i que recorda el gran monestir de Carcassona. Era segurament l’església d’un castell. Aquell any l’abat Oriolf i els monjos d’Alaó van vendre al prevere Odequer i Bradila una terra circumdada i termenada que tenia el monestir per donació del comte Unifred, al castell de Llastarri i “sota Sant Hilari”, a la vora del Torm; pel preu d’un cavall. Després, al igual que el castell de Llastarri, fou de l’abadiat exempt d’Alaó. Les esglésies de Llastarri eren sufragànies de Sopeira, fins i tot després de la...