Sant Martí de Puigcercós (Tremp)

Situació

Interior de l’església, malmesa pels moviments sísmics del segle passat.

Arxiu Gavín

Les ruïnes de l’església són al costat del castell de Puigcercós, a l’indret del poble vell de Puigcercós, al cim del turó que va patir unes importants esllavissades al segle passat.

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG257666.

L’itinerari per a arribar a les restes és el mateix que condueix al castell. (JAA)

Història

Des del final del segle XI, i fins el 1851, la parròquia de Puigcercós era adscrita a la canònica de Mur, a la jurisdicció del paborde, motiu pel qual era exempta de la jurisdicció del...