Ministeriolo (Tremp)

Dos documents de l’any 974 reporten un lloc dit Ministeriolo, tal vegada recordant una primitiva cel·la o. fins i tot, un vell i petit monestir. Sabem que aquest indret era situat al castell d’Orrit, a la banda de l’obaga, és a dir, al vessant septentrional de la serra de la Costa. Les confrontacions de terres citen els torrents de la Sarga i el que passava pel misileo (mausoleu?). Certament, diversos vestigis materials testimonien la romanització de la contrada.