Castell de Santa Eulàlia (Tremp)

Els documents dels anys 1055 i 1056 consignen que el castell d’Areny confrontava a llevant amb els termes de Santa Eulàlia i d’Espills. La darrera notícia, també indirecta, és però molt més exacta. L’any 1085 la senyora Ava amb els seus fills Guiu, Bernat Mir, Gerberga i Guilga, lliuraren a Santa Maria de la Seu i al bisbe Bernat Guillem l’església de Sant Feliu amb els seus alous i pertinences que tenia al comtat de Pallars, en els termes de Castellet, l’Espluga, Sapeira i Aulàs. L’instrument presenta els següents termenals: el coll de la Moxa a llevant, la Noguera a ponent, al nord el puig...