Pont d’Orrit (Tremp)

Situació

Restes del pont d’estructura medieval d’Orrit: els muntants a banda i banda del riu.

ECSA - J. Bolòs

Els vestigis del pont antic d’Orrit són situats a banda i banda del curs de la Noguera Ribagorçana, un centenar de metres més amunt del pont actual.

Mapa: 32-11(251). Situació: 31TCG133808.

Història

Aquest antic i estratègic pont, un dels més importants de la Noguera Ribagorçana, va ser destruït durant la guerra de Successió. Moner escriu que per tal de reconstruir-lo, el governador Fèlix d’Areny obligava tots els transeünts a contribuir a l’obra, bé amb treball, bé amb metàl·lic...