Santa Bella (Tremp)

Uns documents del 958 relacionats amb un prevere anomenat Torrell parlen d’un lloc dit Sancta Bella, que suggereix l’existència d’una primitiva església. L’indret era localitzat al castell d’Orrit, prop de la Paül, davall de la serra i ran de l’estrada pública que confrontava a ponent i a sota. Aquests termenals i la semblança del nom ens porten a relacionar-la amb la vila i el lloc “qui vocatur Belga”, documentat el 960, que Rubió i Lois identifica amb el mas de Vallibel, entre Aulàs i Sapeira.