Santa Engràcia (Tremp)

El primer esment conegut d aquest indret, i per tant de l’església que li donà nom, data del final del segle X, en un document de vers l’any 970 en què els homes de Santa Engràcia ajudaren el comte Isarn a termenar un alou que aquest tenia a la vila d’Enviny.

El lloc de Santa Engràcia apareix esmentat en escasses ocasions en la documentació dels segles XI, XII i XIII. Així, l’any 1074 és citat com a límit, a ponent, del castell de Castelgonem, i l’any 1079, com a límit, a llevant, del castell de Castellet; el 1173 és documenta la donació al monestir de Gerri, per part dels comtes de Pallars...