El que cal saber de la malaltia de la neurona motora

  • La denominació malaltia de la neurona motora inclou els trastorns deguts a la degeneració progressiva de les cèl·lules nervioses que controlen la contracció dels músculs esquelètics, que es manifesten amb una debilitat i una atròfia muscular irreversibles.
  • La malaltia de la neurona motora es pot manifestar amb diverses varietats. Les més freqüents són l’esclerosi lateral amiotròfica i la paràlisi bulbar progressiva. L’esclerosi lateral amiotròfica és un trastorn que provoca debilitat i atròfia musculars, i que sol afectar inicialment les mans tot estenent-se de manera progressiva a la resta de l’extremitat superior, a l’extremitat inferior i a tot l’organisme. La paràlisi bulbar progressiva és un trastorn que es manifesta amb debilitat i atròfia de la musculatura de la part inferior del rostre i el coll, que ocasiona progressivament alteracions en la pronúncia de les paraules, la deglució i la masticació.
  • Per bé que en alguns casos aquesta malaltia roman estabilitzada en una de les seves formes de presentació, sovint la persona que n’és afectada les pateix totes dues succesivament.
  • Els descendents de les persones que pateixen d’aquesta malaltia no presenten en general un risc d’ésser-ne afectats. Solament n’hi ha algunes varietats molt estranyes, amb manifestacions característiques, que són hereditàries.
  • La qualitat de vida de les persones que en són afectades pot millorar sensiblement amb la pràctica d’exercicis de fisioteràpia, efectuats sota el control d’un especialista.
  • Cal que la persona afectada i els qui en tenen cura adoptin les màximes precaucions a l’hora de menjar, perquè, a causa de la feblesa de la musculatura involucrada en la deglució, el menjar es pot desviar a les vies respiratòries i ocasionar complicacions greus.
  • Bé que l’alteració tendeix sempre a progressar de manera irreversible, el pronòstic és molt variable segons la forma de presentació de la malaltia.