El que cal saber de la paràlisi facial

  • La paràlisi facial és la pèrdua de la capacitat de moure voluntàriament els músculs de la cara deguda a una alteració del nervi facial o de les estructures de l’encèfal que el controlen.
  • De vegades la paràlisi facial és central, és a dir, provocada per alguna afecció de les estructures encefàliques superiors. En aquests casos sol acompanyar la paràlisi de mig cos. En altres presentacions, la paràlisi és perifèrica, és a dir deguda a una lesió del nervi facial mateix.
  • És recomanable d’evitar l’exposició excessiva de la cara al fred, com es pot donar per exemple quan hom viatja amb cotxe amb...